Ligerek.edu.pl

Doświadczenie i merytoryczne przygotowanie prowadzących zajęcia pozwala podejść do uczestnika zajęć w sposób holistyczny. W centrali terapeutycznej Ligerek.edu.pl oferowana jest pomoc w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, różnych wad wymowy, np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, rozwojowej niepłynności mowy i jąkania, zaburzonej mowy o różnej etiologii (np. niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, autyzm), wczesnego wspomagania noworodków i niemowląt. Centrum terapeutyczne działa od poniedziałku do piątku w siedzibie w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Sienkiewicza 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: +48 570 076 953

E-mail: centralaterapeutyczna@gmail.com

WWW: https://ligerek.edu.pl/