Dom Aktywnego Seniora

Dom Aktywnego Seniora to wyjątkowe miejsce, które pomaga w opiece na osobami starszymi od wielu lat. Prywatny dom opieki oferuje różne pakiety pobytowe od dziennych poprzez krótkookresowe oraz długookresowe. Firma zapewnia profesjonalną opiekę doświadczonego personelu, pełne wyżywienie zawierające 4 posiłki dziennie w tym nieograniczony dostęp do napojów ciepłych i zimnych, wizyty lekarskie, różne zajęcia poprawiające motorykę a także pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową firmy.

Dane Firmy:

Adres: ul. Brzezinka 27A, 56-400 Brzezinki

E-mail: biuro@domaktywnegoseniora.com.pl

Telefon: 537 854 652

WWW: https://domaktywnegoseniora.com.pl/